Các nhà đầu tư có lẽ đã từng nghe đến việc giao dịch tốt phải có Take Profit (mục tiêu lợi nhuận) và Stop Loss (số lượng chấp nhận mất đi khi mở lệnh) mỗi lần giao dịch, đặc biệt là Stop Loss để giới hạn sự mạo hiểm trong giao dịch. Tuy nhiên vẫn có những nhà đầu tư dù đã có Take Profit và Stop Loss nhưng Port vẫn không lớn mạnh được? Đã vậy, tiền trong tài khoản ngày càng giảm đi. Có thể là vì Overtrade vì để sự tham lam lấn ác, vì muốn tài khoản lớn nhanh, hoặc có thể do hay thay đổi hệ thống giao dịch để tìm ra hệ thống tạo được lợi nhuận, nhưng sự thật là hệ thống hiện tại đang rất tốt rồi. Tuy nhiên, lý do Port không lớn cũng có thể có nguyên nhân khác vì để thành công trong thị trường Forex phải dựa vào nhiều yếu tố.

Tại sao Port không phát triển trong khi vẫn cài đặt Take Profit và Stop Loss 1
Tại sao Port không phát triển trong khi vẫn cài đặt Take Profit và Stop Loss 1

Tại sao Port không phát triển trong khi vẫn cài đặt Take Profit và Stop Loss

“Là một trong những hành vi lạ của con người, chịu đựng lỗ vốn được, nhưng không chịu đựng để lời được.”

Một ảnh hưởng đối với các nhà đầu tư trên thị trường Forex đó là “Money Management hay quản lý tiền vốn”.  Take Profit và Stop Loss cũng là một trong những cách quản lý Port đầu tư và Money Management được xem là có tầm quan trọng trong thời gian dài, không phải chỉ ngày một ngày hai, mà phải xem kết quả chung theo tháng theo năm.

Việc cài đặt Take Profit và Stop Loss được xem là điều quan trọng hàng đầu trên thị trường Forex mà cần phải tìm hiểu vì nếu thiếu điều này thì nhà đầu tư sẽ có thể lỗ vốn không phanh, nhưng việc có Take Profit và Stop Loss cũng chưa đủ, còn cần đến kế hoạch phát triển.

Ví dụ:  

3 tháng vừa qua, nhà đầu tư xem thống kê thấy rằng hệ thống giao dịch đang sử dụng có tỷ lệ thành công trong 100 lần là 60 thắng 40 thua. Mặc dù tỷ lệ thắng đến 60% nhưng tại sao tài khoản bị lỗ, chúng ta hãy xem nhé:

Mỗi lần mở lệnh giao dịch, thì sẽ có Take Profit và Stop Loss là Take Profit 10 pip và Stop Loss 10 pips, nhưng khi lệnh đang lên, nhưng nhà đầu tư lo lắng rằng giá sẽ không đi đến điểm lợi nhuận Take Profit nên vội đóng lệnh khi chưa đến điểm Take Profit. Chỉ nghĩ rằng ít nhất cũng có lời, không phải lỗ. Nhưng một lệnh khác, khi lệnh lỗ, lại không chịu đóng lệnh vì sợ lỗ, chỉ ngồi cầu nguyện cho giá tăng đến điểm Take Profit. Cuối cùng dời Stop Loss vì nghĩ rằng giá sẽ quay lại, nhưng sự thật thì giá vẫn giảm đến Stop Loss, làm cho pips lỗ lại nhiều hơn lúc ban đầu.

Tóm lại, khi có lời chỉ giữ đến 5 pips, trong khi lỗ vốn lại giữ đếm 10 pips, tính toán sẽ được:

Thắng 60 lần được lời: 60×5 = 300 pips.

Thua 40 lần lỗ: 40×10 = 400 pips.

Cuối cùng lỗ 100 pips. 

Từ tính toán phía trên, hệ thống có 60% lời cũng không có tác dụng vì nhà đầu tư giao dịch không có kỷ luật.

Ngược lại, dù hệ thống chỉ thắng 40% cũng có thể có lợi nhuận trong thời gian dài được nếu làm theo kế hoạch một cách nghiêm khắc và biết chịu đựng. Ví dụ, hệ thống của nhà đầu tư mở lệnh để Take Profit là 20 pips và Stop Loss là 10 pips. Mỗi lần như vậy sẽ là:

Thắng 40 lần được lời: 40×20 = 800 pips.

Thua 60 lần lỗ: 60×10 = 600 pips.

Cuối cùng lời 200 pips. 

Sau khi hình dung được, việc cài Take Profit và Stop Loss rất quan trọng nếu muốn tồn tại trong thị trường này lâu dài và tạo lợi nhuận bền vững. Do đó hệ thống không phải là điều duy nhất, vẫn còn rất nhiều điều đợi bạn theo dõi học hỏi qua trang: https://vietnamforex.com

error: Content is protected !!