Take Profit là điểm tạo lợi nhuận. Take Profit có nhiệm vụ trái ngược với Stop Loss – điểm dừng khi giá đi sai đường, nhưng Take Profit là điểm làm lời khi giá đi đúng hướng.

Tại sao phải Take Profit?

Nguyên nhân vì sao phải Take Profit để bảo vệ vốn của bạn.

Bạn từng gặp trường hợp nào xảy ra như vậy chưa? Mở lệnh, sau đó có lời hay có thể lỗ trước rồi sau đó có lời, và lệnh này có lợi nhuận từ từ tăng lên, sau đó giá lại thay đổi từ từ đi xuống, làm cho lợi nhuận giảm đi so với trước đó, nhưng giá vẫn ở mức hài lòng hay chưa đạt được giá như mục tiêu của bạn, làm cho bạn có cảm giá là giá có thể sẽ tăng cao nữa nên không để ý gì. Nhưng sau đó không lâu, giá giảm từ từ cho đến vốn ban đầu và đến luôn cả điểm ngưng lỗ (Stop Loss) mà bạn cài đặt trước đó. Nếu giá đạt đến điểm đó, bạn sẽ có thể trách bản thân mình “nếu đóng lệnh có lợi nhuận từ đầu, chắc không bị lỗ như vậy”. Đây chính là lí do vì sau bạn phải có Take Profit, để bảo vệ lợi nhuận không biến thành lỗ vốn.

Cài đặt Take Profit như thế nào?

Take Profit nên cài đặt ở ku vực mà chúng ta dự đoán giá sẽ có thể đến, nhiều người sẽ có kỹ thuật cài đặt Take Profit khác nhau, như người đầu tư có thể Take Profit theo đường Kháng cự – Hỗ trợ khi giá đi theo hướng Sideway.

Cài đặt Take Profit khi giá theo hướng Sideway
Cài đặt Take Profit khi giá theo hướng Sideway

Một số người có thể cài đặt Take Profit di chuyển theo giá, khi giá đi theo hướng Trend.

Cài đặt Take Profit khi giá theo hướng Trend
Cài đặt Take Profit khi giá theo hướng Trend

Đây chỉ là ví dụ, thật ra cách đặt Take Profit có rất nhiều tùy thuộc vào từng kỹ thuật, nên thử luyện tập tìm giá mục tiêu theo lịch sử giá như tìm điểm vào, vào chỗ nào, chúng ta sẽ kiếm lời như thế nào…

Đối với “Take Profit – điểm tạo lợi nhuận”, bài này không có gì khó hiểu, chỉ muốn người giao dịch hiểu được tầm quan trọng của Take Profit. Đừng chỉ xem trọng Stop Loss vì Take Profit cũng quan trọng không kém.

error: Content is protected !!