Khoảng thời gian trong giao dịch của thị trường Forex là một điều mà người giao dịch nên quan tâm. Vì thị trường Forex có thời gian Forex mở – đóng theo từng thị trường của cặp tiền tệ. Mặc dù thị trường Forex mở 24/24 trong 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng khoảng thời gian giao dịch trong thị trường Forex vẫn rất quan trọng. Vì nếu chúng ta hiểu được thị trường Forex nên giao dịch vào gian nào, thời gian nào thị trường Forex đáng giao dịch nhất, sẽ giúp chúng ta có cơ hội vào mua trong khoảng thời gian có Spread thấp hơn khoảng thời gian bình thường.

Thời gian mở-đóng cửa của thị trường Forex ở từng nước theo giờ Việt Nam.

Thị trường Mỹ (USD) mở cửa hoạt động từ 19.00 và đóng cửa lúc 03.00.

Thị trường London (GBP) mở cửa hoạt động từ 15.00 và đóng cửa lúc 23.00.

Thị trường Úc (AUD) mở cửa hoạt động từ 05.00 và đóng cửa lúc 13.00.

Thị trường Nhật Bản (JPY) mở cửa hoạt động từ 06.00 và đóng cửa lúc 14.00.

Thị trường Thụy Sĩ (CHF) mở cửa hoạt động từ 13.00 và đóng cửa lúc 21.00.

Thị trường Châu Âu (EUR) mở cửa hoạt động từ 14.00 và đóng cửa lúc 23.00.

Thị trường Canada (CAD) mở cửa hoạt động từ 19.00 và đóng cửa lúc 03.00.

Thời gian đáng giao dịch nhất của thị trường Forex. Thời gian Forex mở-đóng cửa

Thời gian thị trường Forex đáng giao dịch nhất

Thị trường Forex có sự di chuyển hay biến động mạnh hơn bình thường trong khoảng thời gian thị trường hoạt động như cặp tiền tệ EUR/USD đáng giao dịch nhất khi thời gian hoạt động của cả hai thị trường trùng nhau: thị trường EUR mở từ 14.00 – 23.00, thị trường USD  mở từ 19.00 – 03.00. Do đó, thời gian thích hợp giao dịch cặp EUR/USD là 19.00-23.00, vì đây là khoảng thời gian cả hai thị trường EUR và USD mở cùng lúc.

Thời gian đáng giao dịch ngoài khoảng thời gian thị trường Forex hoạt động đó là khoảng thời gian có tin tức nóng vì thời gian có tin tức nóng sẽ ảnh hưởng đến biểu đồ giá có sự biến động lớn. Những người giao dịch trong thời gian này hoặc có thể có lợi nhuận rất lớn hoặc có thể lỗ vốn rất nhiều. Do đó người giao dịch nên suy nghĩ trước khi đầu tư vì bản chất của đầu tư vốn đã mạo hiểm.

error: Content is protected !!