Fibonacci được xem là công cụ mà phần lớn người giao dịch trong thị trường Forex và cả thị trường chứng khoán thế giới ưa chuộng sử dụng trong nghiên cứu biểu đồ giá. Vì Fibonacci có nền tảng từ đường Hỗ trợ – Kháng cự, một nền tảng mà hầu hết những người giao dịch sử dụng, có thể là dùng đường Hỗ trợ – Kháng cự tìm sức mua và sức bán, hay có thể dùng đường Hỗ trợ – Kháng cự kéo Trendline để tìm đường đi của biểu đồ giá và Fibonacci đã có sẵn nền tảng đó.

Nhưng điều đặc biệt hơn đó là Fibonacci có tỷ lệ phần trăm kỳ diệu thu hút người giao dịch sử dụng Fibonacci trong nghiên cứu biểu đồ giá. Loại Fibonacci mà phần lớn người giao dịch thích sử dụng đó là Fibonacci Retracement, nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều biết cách sử dụng nó. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến Fibonacci Projection, một hình thức khác đáng quan tâm của Fibonacci mà phần lớn người giao dịch chưa biết và sự thật Fibonacci Projection là gì?

Fibonacci là gì?

Fibonacci là Indicator được ưa chuộng nhiều trong giới đầu tư trong thị trường Forex vì có độ tin cậy nhất định. Nguyên tắc phân tích của Fibonacci là phân tích tìm đường Hỗ trợ – Kháng cự của biểu đồ giá. Để nghiên cứu rằng giá sẽ di chuyển đến điểm nào, sẽ ngưng ở điểm nào và nếu như giá không như mong đợi thì nên đặt Stop loss tại điểm nào, có thể nói là đầy đủ các chức năng.

Fibonacci Projection là gì?

Người giao dịch phần lớn biết đến Finonacci khi sử dụng Fibonacci tìm đường Hỗ trợ – Kháng cự theo chiều ngang hoặc theo dạng trục Y, nhưng Fibonacci Projection khác hoàn toàn. Đó là hình thức của Fibonacci trong trục X hay Fibonacci theo chiều ngang. Nhưng Fibonacci Projection không mấy được ưa chuộng trong thị trường Forex vì nhiều lý do, trong đó có khuyết điểm khó nhìn và ít chính xác hơn Fibonacci Retracement.

error: Content is protected !!