Traders Fair&Gala Night, Vietnam

November 24, 2018

https://vietnam.tradersfair.com

Nếu bạn muốn học thì hãy học từ các chuyên gia uy tín! Một trong những khách mời đặc biệt trong sự kiện lần này là ông Mario Singh, ? hiện đang là giám đốc điều hành công ty Fullerton Markets – Asia, là một công ty phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực broke.

Vai trò của ông là điều hành và vạch ra các kế hoạch dài hạn và ngẵn hạn phát triển công tỵ . Những phân tích và đánh giá của ông về thị truong đóng vai trò rất lớn trong sự thành công của Fullerton Markets trên toàn cậu. Tại sự kiện Trader Fair lần này tại Việt Nam, ông sẽ chia sẻ bài nói vói chủ đề ” Bí mật của tôi để trading thành công”.
được nghe chia sẻ từ ông là một cơ hội quý giá,vi vậy các bạn đừng bỏ lỡ. Bạn có thể đăng ký tham gia sự kiện hòan toàn miễn phí trên website. Kéo xuống dưới để biết link website và các thông tin thêm nhé

If you want to be the best – learn it from professionals!

Traders Fair&Gala Night, Vietnam

November 24, 2018

https://vietnam.tradersfair.com

Mario Singh (CEO of Fullerton Markets – Asia’s fastest growing brokerage firm) –– is an approved speaker of Asia Traders & Gala night in Vietnam!

His main role is to lead and oversee the implementation of the Company’s short and long term plans in accordance with its strategy. His analytical mind and deep industry connections play a major role in propelling Fullerton Markets forward on the global stage. He is going to blow covers from the topic “My Secrets To Trading Success”

Don’t miss! To register now for FREE, you should visit https://vietnam.tradersfair.com

Telegram https://t.me/tradersfair

Facebook https://www.facebook.com/TradersFair/

#tradersfair  #tradersfair2018  #tradersfairvietnam

error: Content is protected !!