Trend Line là một công cụ rất quan trọng trong giới phân tích kỹ thuật. Không chỉ trong thị trường Forex, nhưng trên thị trường chứng khoán cũng được sử dụng như một công cụ dự đoán. Trend Line được sử dụng để tìm xu hướng, tìm sự đảo chiều và cơ hội thay đổi xu hướng giá. Nội dung trong chương này sẽ dựa trên cơ sở đường Hỗ trợ – Kháng cự.

Có 3 xu hướng như sau:

1. Uptrend: Xu hướng đi lên lên
2. Downtrend: Xu hướng giảm xuống
3. Sideway: Xu hướng đi ngang

Khi kéo, tàu sẽ kéo từ điểm này sang điểm khác. Không cần kéo từ điểm thấp này sang điểm tiếp theo hoặc kéo từ đỉnh này sang đỉnh khác. Nhưng chúng ta có thể kéo miễn phí. Chúng ta có thể kéo từ đỉnh này sang đỉnh khác. Hoặc kéo từ điểm thấp này sang điểm khác. Không nhất thiết phải là đường thẳng hoặc đường kháng cự. Nó có thể phục vụ như là cả một đường hỗ trợ và kháng cự trong một dòng duy nhất. (Như trong ví dụ dưới đây)

Trend Line có 3 loại

Ví dụ: Các bước kéo Trend Line cơ bản trong nghiên cứu kỹ thuật như sau:

1. Kéo Trend Line từ đường Hỗ trợ – Kháng Cự

Kéo Trend Line từ đường Hỗ trợ - Kháng Cự

2. Dự đoán rằng giá sẽ tăng đến đường Kháng cự, nhưng chưa dự đoán giá sẽ phá vỡ đường Kháng cự hay không, nên đợi giá đến đường Kháng cự rồi xem xét lại lần nữa.

Dự đoán Trend Line tăng đến đường Kháng cự nhưng chưa chắc có phá vỡ đường Kháng cự hay không

3. Tìm điểm tạo lợi nhuận, đợi mở lệnh khi giá nằm tại đường Kháng cự – Hỗ trợ. Để chắc chắn, sẽ mờ lệnh Buy hoặc Sell khi có các điều kiện sau đây:

3.1. Nếu giá không phá vỡ đường Kháng cự, sẽ mở lệnh Sell vì dự đoán rằng “giá sẽ quay lại đường Hỗ trợ”.

Giá không phá vỡ đường Kháng cự, sẽ mở lệnh Sell

3.2. Nếu giá phá vỡ đường Kháng cự, sẽ mở lệnh Buy vì dự đoán rằng “giá sẽ tiếp tục tăng và gặp đường Kháng cự mới”.

Giá phá vỡ đường Kháng cự, sẽ mở lệnh Buy

Đây chỉ là một cú kéo cơ bản trên tàu. Trong thực tế, sự cần thiết phải sử dụng tâm trí để nhìn vào xu hướng để kéo dòng và kiến ​​thức khác để giúp dự đoán giá cả, chẳng hạn như tâm lý học, kiến ​​thức, vv, kéo huấn luyện viên không cần. Bạn có thể vẽ bao nhiêu dòng tùy thích và nghĩ rằng điều quan trọng là phải phân tích các dòng của riêng bạn. (Như hình dưới đây)

Trend Line là gì. Phương pháp kéo Trend Line cơ bản
error: Content is protected !!